Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

SỐNG VƯƠN LÊN - Chúa Nhật 6 TN A

13-02-2020

Suy niệm: Xã hội muốn có an ninh, trật tự, công bình, phải có cả một hệ thống luật pháp.[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V - TN A

04-02-2020

Chính anh em là ánh sang cho trần gian[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV - TN A

01-02-2020

SUY NIỆM TIN MỪNG[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT III - TN A

25-01-2020

SUY NIỆM TIN MỪNG[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II - TN A

15-01-2020

“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - TN A

07-01-2020

“Chịu phép rửa xong, Đức Giêsu thấy Thần Khí Thiên Chúa[..]

Xem thêm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

31-12-2019

Vì họ đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện.[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - TN A

04-12-2019

“Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”[..]

Xem thêm