Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022


Vũ điệu: MÓN QUÀ TẶNG CÔ

 Do Khối Mầm trường Mầm Non Thanh Tâm Thủ Đức biểu diễn mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2022

Bé đang khóc vì đòi theo mẹ, nhưng không quên điệu múa của mình.

Thật đáng yêu!