NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


Video: THÁNH LỄ LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN & CUNG HIẾN BÀN THỜ DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO P.1