Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


DANH SÁCH CÁC NỮ TU ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO KHẤN TRỌN NĂM 2019

Xin chúc mừng các chị em đã quảng đại dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa trong ơn gọi Nữ Tu Đức Bà Truyền Giáo. Sau đây là lịch khấn của các chị em.