Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


GIỮ ĐẠO TẠI TÂM


Em siêng đi lễ, còn tham gia ca đoàn… Rồi một ngày nhà thờ vắng bóng em, rất lâu không thấy em đến kể cả lễ Chúa Nhật. Cho người hỏi thăm thì em trả lời là bận công việc không đi lễ được, và vẫn “giữ đạo tại tâm”.

Thú thật tôi chả biết “giữ đạo tại tâm” là giữ bằng cách nào hay thế nào nữa! Bởi “tôi buồn còn chả hiểu vì sao tôi buồn” kia mà! Trong cái “Tâm” mơ hồ và bao la bát ngát những thứ cảm xúc của “thất tình lục dục”, “Đạo” nhét vào đó làm gì còn chỗ sống để mà giữ với chả gìn!

Chúa quá hiểu cái “đạo tại tâm” của những người Công giáo nguội lạnh và làm biếng… nên Ngài minh nhiên cảnh báo: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa” (x. Lc 12, 8-10).

Vậy thì không có kiểu “Đạo tại tâm”, bỏ nhà thờ và các Bí Tích mà vẫn cứ nghĩ mình đang thờ Chúa trong lòng nhé! Đó là công khai chối Chúa trước mặt người đời rồi.

Hà Tiên chỉ một Giáo xứ Công Giáo, nhưng có đến hơn 40 ngôi chùa. Cộng đoàn thiểu số này ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bên ngoài đến việc giữ đạo. Rất nhiều người làm biếng đến nhà thờ, không thích cái gì có tính ràng buộc, và quen sống vô kỷ luật bản thân… Chỉ khi nào làm đám cưới, hay chết cần chỗ chôn mới thấy xuất hiện. Là con Chúa vậy thì tệ lắm… Cầu nguyện cho những người “Đạo tại tâm” này thật nhiều.

Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh

Giáo Xứ Hà Tiên