Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


AN BÌNH ẨN DƯỚI NHỮNG LO ÂUTGPSG / HenriNouwen -- Tôi thực sự cầu mong cho bạn có được sự bình an sâu sắc hơn bao giờ hết.

Tôi biết rằng sự bình an thường nằm ẩn bên dưới những xáo trộn và lo lắng của trái tim chúng ta, và bình an không phải lúc nào cũng có nghĩa là sự hòa hợp nội tâm hay sự yên tĩnh về cảm xúc.

Sự bình an mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thường nằm ngoài suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, và chúng ta phải thực sự tin tưởng rằng sự bình an vẫn có đó để chúng ta có thể xác nhận nó ngay cả trong những lúc tuyệt vọng.

Henri Nouwen

"Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em." (1Pr 5,7)

Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ