Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


"PHÚC CHO NGƯỜI ĐÓI KHÁT!"

"Xin sẽ được. Tìm sẽ thấy. Gõ sẽ mở cho". Trong Góp Nhặt Cát Đá, một thiền sư khi nghe đệ tử đọc câu đó trong Kinh Thánh Tân Ước, bèn nói rằng, vị nào phát biểu như vậy, chắc chắn đã chứng đạo.

Phát biểu như vậy, hẳn vị đó đã cảm nhận và thân chứng rất rõ qui luật của trời đất. Luật hấp dẫn chăng. Khi tâm anh vô cùng thiết tha tìm, xin, gõ, thì cả trời đất, cả vũ trụ, sẽ qui vào anh, sẽ tụ về bồi bổ tăng cường phù trợ cho anh. Hình như cuốn sách Nhà Giả Kim cũng nói như thế.

Với tôn giáo hữu thần, khi tâm mình cứ mở ra, thiết tha khao khát van xin, thì Lòng Trời bao dung sẽ cúi xuống. Lòng Trời lúc nào cũng ân cần vô tận, luôn yêu thương nhân hậu vô cùng. Ô. Tất cả vấn đề là mình có mở lòng ra chờ đợi và đón nhận hay không. Ở đây, những tranh cãi về tự lực và tha lực được đề huề giải quyết.

Thầy Giêsu khi chữa bệnh cho người, Thầy thường nói : đức tin của anh đã cứu chữa anh! Thầy cứu chữa. Nhưng cũng là đức tin của mình cứu chữa. Khi tin cách sâu xa tha thiết, cũng như khi đau đáu tìm, xin, gõ, thì mình nối tâm mình với lượng cả Trời Cao. Mình mở bung con người nhỏ hèn nối với Quyền Năng bao la sâu nhiệm của Trời.

Sách Trung Dung hay Kinh Dịch của Á Đông nhỉ, nói "chí thành như thần". Lòng rất chí thành chí thiết thì sẽ nên như thần thiêng huyền diệu.

Chúng ta thường chỉ hay quanh quẩn. Tâm chỉ chút quay quắt vì tiền, vì nghề, vì cơm, vì áo, vì xe, vì cộ, xấu, vì đẹp. Tâm như bị bít chặt lại với những vụn vặt hàng ngày. Có được chút gì đó, ta đã ung dung ngoay ngoáy rung đùi thoả mãn. Chúng ta chẳng kiếm tìm van xin những gì sâu xa. Chúng ta chẳng giộng vào cánh cửa vô biên đang mời gọi.

"Phúc cho người đói khát sự công chính, vì Nước Trời là của họ!". Một đời làm người, ta khao khát kiếm tìm điều gì đó nhỉ?

Lm Đặng Chí San OP