NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

HIỆP NHẤT TRONG CHÚA

13-04-2021

Hãy hiệp nhất trong một mục đích chung[..]

Xem thêm

QUẢNG ĐẠI THỨ THA

09-03-2021

Hãy can đảm chịu đựng cách kiên nhẫn[..]

Xem thêm

SẴN SÀNG BỐ THÍ

01-03-2021

Chị em chúng con đã cho đi tất cả những gì họ có[..]

Xem thêm

THÁNG THÁNH GIUSE

01-03-2021

Cầu Cho Các Kitô Hữu Vững Đức Tin[..]

Xem thêm

NGHỈ NGƠI

06-02-2021

Các con hãy giữ gìn sức khỏe[..]

Xem thêm

CHÚA CHỮA BỆNH

01-02-2021

các thử thách của chúng ta, dù dưới hình thức nào đều là phương thế để tôn vinh Thiên Chúa[..]

Xem thêm

THEO CHÚA GIÊSU

11-01-2021

Thật hạnh phúc biết bao khi chúng con đã bỏ mọi sự[..]

Xem thêm

NGÔI LỜI NHẬP THỂ

24-12-2020

Làm sao có thể dò thấu siêu việt linh thánh[..]

Xem thêm

LUÔN VỮNG TIN

21-12-2020

Chỉ có đức tin thôi chưa đủ[..]

Xem thêm

VÂNG THEO Ý CHÚA

18-12-2020

Thật đáng giá để nỗ lực vượt qua chính mình[..]

Xem thêm

HỌC BIẾT CHIÊM NIỆM

14-12-2020

Hãy an yên và luôn giữ mình kết hợp với Chúa[..]

Xem thêm

ÂN SỦNG TÍN TRUNG

08-12-2020

Hãy khiêm tốn và tha thiết khẩn cầu[..]

Xem thêm