Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


ĐẶC SỦNG - LINH ĐẠO DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

ĐẶC SỦNG

 

Đấng Sáng Lập Dòng, Mẹ Euphrasie Barbier, đã nhận được ân sủng đặc biệt để hiểu rằng Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi hoạt động truyền giáo. Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, kinh nghiệm thâm sâu của Mẹ về Thiên Chúa, đã hướng Mẹ tới việc thành lập trong Giáo Hội một dòng truyền giáo, các thành viên của hội dòng này sống ân sủng tận hiến cho Sứ Vụ Thần Linh, qua chiêm niệm, hiệp thông và sứ mạng. (HP 2)

 Căn tính thừa sai của nữ tu Đức Bà Truyền Giáo mang tính phổ quát vì bắt nguồn từ cung lòng Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhờ quyền năng của Thánh Linh, các thành viên của hội dòng này được sai đi như những môn đệ của Đức Giê su, để chia sẻ cuộc sống trong yêu thương phục vụ, tìm kiếm sự sống viên mãn cho toàn thể tạo dựng. (HP 3)

 LINH ĐẠO

Mẹ Euphrasie Barbier đã nhận ra ân sủng duy nhất được ban cho Đức Maria, là đón nhận và tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh với tình yêu trung tín, suy chiêm thầm lặng và phục vụ vui tươi. Mẹ được linh hứng để chọn cho dòng danh xưng Đức Bà Truyền Giáo, một danh xưng mà theo sự giải thích của Mẹ, đã diễn tả được đặc sủng và tinh thần đặc biệt của dòng.

        Khi đặt mình dưới danh xưng Đức Bà Truyền Giáo, chị em mong ước tôn vinh cách đặc biệt các Sứ Vụ Thần Linh, là đối tượng của những ước vọng thâm sâu nhất của Đức Maria. Đức Nữ Trinh đã tôn vinh những sứ vụ ấy bằng sự thờ lạy yêu mến thẳm sâu, một sự trung tín trọn vẹn và một sự phục vụ thật quảng đại.
(HP 6)

        Đức Maria ở giữa lòng Giáo Hội như thế nào, thì Mẹ Euphrasie Barbier cũng ao ước Người hiện diện giữa hội dòng như vậy: một sự hiện diện của lòng tin kiên trì, lòng mến sâu thẳm, hoàn toàn cởi mở và quảng đại phục vụ. Chính vì lẽ đó mà Mẹ Euphrasie Barbier đã chọn Đức Mẹ thăm viếng và lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, làm mẫu gương cho đời sống tận hiến thừa sai của nữ tu Đức Bà Truyền Giáo. (HP 7)

        Được mời gọi vào Dòng Đức Bà Truyền Giáo, là đón nhận từ Thiên Chúa hồng ân tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh theo tinh thần của Đức Maria. Chú tâm lắng nghe Lời Chúa, Mẹ là người đã làm cho ơn cứu độ các dân tộc được mau thực hiện. Như Đức Maria, dưới sự thúc giục của Thánh Linh, được soi sáng bởi lòng mến, nâng đỡ nhờ đức tin và nuôi dưỡng bằng hy vọng, nữ tu Đức Bà Truyền Giáo sống ơn gọi tận hiến cho nước Thiên Chúa.  (HP 10)BA KHÍA CẠNH CĂN BẢN

CỦA ĐỜI SỐNG NỮ TU ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO
CHIÊM NIỆM- HIỆP THÔNG- SỨ MẠNG

CHIÊM NIỆM:

        Chiêm niệm giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người nữ tu Đức Bà Truyền Giáo. Chính trong chiêm niệm, ngẫm suy Lời Chúa và chia sẻ hy lễ Thánh Thể, mà người nữ tu lớn lên trong tương quan thân tình với Đức Kitô, Đấng là trung tâm của đời sống chúng ta. (HP 17)  

Đời sống tu trì của người nữ tu Đức Bà Truyền Giáo chủ yếu là sự kết hợp giữa chiêm niệm và hoạt động. Trong thinh lặng và cô tịch, Nữ Tu Đức Bà Truyền Giáo cảm nghiệm mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa và nghe thấu tiếng kêu than của người nghèo, tiếng kêu ấy thúc giục người nữ tu tiếp nối sứ vụ của Đức Giêsu trong thời đại mình. (HP 33)

 

HIỆP THÔNG:

        Nữ tu Đức Bà Truyền Giáo được mời gọi sống kết hiệp với nhau trong Thiên Chúa bằng sự hiệp thông lòng trí. Sự hiệp nhất đó phát xuất từ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nữ tu Đức Bà Truyền Giáo được mời gọi sống với nhau như chị em, lớn lên trong sự hiệp thông và tình bạn, nhìn nhận và tôn trọng sự khác biệt và khả năng  
của nhau. (HP 18)  

        Trong suốt cuộc sống, nữ tu Đức Bà Truyền Giáo tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh bằng chứng tá cá nhân, đời sống cộng đoàn và sự hiệp thông với toàn thể tạo dựng. (HP 37)

SỨ MẠNG:

Là một hội dòng nữ tu thừa sai, các thành viên của dòng Đức Bà Truyền Giáo được mời gọi sống hồng ân tận hiến cho sứ mạng. Nữ Tu Đức Bà Truyền Giáo tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh, quà tặng tình yêu phổ quát của Thiên Chúa được tỏ lộ trong tạo dựng, qua  cuộc sống, sự chết và sự phục sinh của Ngôi Lời Nhập Thể, và qua sứ vụ của Thánh Linh, được tuôn đổ trong ngày lễ Hiện Xuống. (HP 32)  

        Với lòng nhiệt thành, nữ tu Đức Bà Truyền Giáo làm chứng tá và loan báo sứ điệp yêu thương, hợp nhất, hòa bình và công lý của phúc âm. Với trái tim tự do, vui vẻ và quảng đại, như những môn đệ của Đức Giêsu, Nữ tu Đức Bà Truyền Giáo đến những nơi được sai đi, tại đất nước quê hương hoặc ở hải ngoại. (HP 34)

       Bằng nhiều hình thức giáo dục và công tác xã hội, nữ tu Đức Bà Truyền Giáo đáp ứng nhu cầu của con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em sống bên lề xã hội, và những người nghèo bị áp bức, tạo điều kiện giúp họ sống xứng với nhân phẩm, được tôn trọng và dành được chỗ đứng hợp pháp của họ trong xã hội. (HP 35)

       Hợp tác với giáo hội địa phương, trong sự khiêm tốn và quảng đại, nữ tu Đức Bà Truyền Giáo dấn thân phục vụ trong yêu thương, để Nước Thiên Chúa được trị đến. Sự hiện diện thừa sai và hoạt động của Nữ Tu Đức Bà Truyền Giáo mang những hình thức khác nhau, tuỳ theo hoàn cảnh chính trị, xã hội, kinh tế và kinh nghiệm tôn giáo của người dân. (HP 36)

     Nữ Tu Đức Bà Truyền Giáo làm chứng cho tình yêu phổ quát của Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải qua sự thánh thiêng của tạo dựng, nơi mọi dân tộc và mọi tín ngưỡng. Nữ Tu Đức Bà Truyền Giáo cộng tác với những người thiện tâm, để đem lại hiệp nhất và hoà bình cho thế giới. (HP 39)


Sr. Tuyết Mai - RNDM

Trích lược Hiến Pháp Dòng Đức Bà Truyền Giáo