Tập Sinh năm 1 - năm 2022

Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Học Viện ĐBTG

CHƯƠNG XI - PHẦN 7 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

06-09-2021

Ngay sau khi Tổng Công Hội (TCH) kết thúc[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 5 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

24-08-2021

Trở lại Nhà Mẹ, mẹ Euphrasie vui mừng[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-08-2021

Vài ngày sau, mấy cái cũi trắng mới được đem đến[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

27-07-2021

Vào ngày khai mạc, sự tò mò lôi kéo hàng trăm người[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 2 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

20-07-2021

Vào ngày 22 tháng 12, mẹ Euphrasie lên đường[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 1 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

14-07-2021

Chỉ trong 10 ngày các mẹ có mặt[..]

Xem thêm

CHƯƠNG X- PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

05-07-2021

Mẹ Euphrasie nhìn thấy họ từ xa[..]

Xem thêm

CHƯƠNG X- PHẦN 2 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

29-06-2021

Họ xuống tàu tại Laramie[..]

Xem thêm

CHƯƠNG X- PHẦN 1 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

23-06-2021

Năm 1876 - Bị ràng buộc ở nhà[..]

Xem thêm

CHƯƠNG IX- PHẦN 6 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-06-2021

Đã đến lúc Mẹ phải trở về Châu Âu.[..]

Xem thêm