Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CHƯƠNG XII - PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

17-02-2022

Tại Deal, mẹ đón sơ Mary Veronica[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-11-2021

Năm 1882 là một năm thực sự khó khăn[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 2 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

27-10-2021

Các chị em ĐBTG vô cùng sợ hãi[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 9 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

06-10-2021

Thời tiết rất lạnh và ẩm ướt[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI-PHẦN 8 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

29-09-2021

Trong suốt thời gian mẹ Euphrasie bận rộn[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 7 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

06-09-2021

Ngay sau khi Tổng Công Hội (TCH) kết thúc[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 5 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

24-08-2021

Trở lại Nhà Mẹ, mẹ Euphrasie vui mừng[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-08-2021

Vài ngày sau, mấy cái cũi trắng mới được đem đến[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

27-07-2021

Vào ngày khai mạc, sự tò mò lôi kéo hàng trăm người[..]

Xem thêm