NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

CHƯƠNG VIII- PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

16-03-2021

Khi đã về đến Christchurch và mọi nghi thức đón tiếp đã xong,[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VIII- PHẦN 3- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

24-02-2021

Mẹ Euphrasie một mình lên đường trong chặng cuối của cuộc hành trình[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VIII- PHẦN 2- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-02-2021

Tại Aden, trạm dừng kế tiếp, các nhà truyền giáo của Châu Phi[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 6- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

16-12-2020

Những cuộc viếng thăm ân cần của Mẹ cùng với sự gia tăng về lòng tự tin và sự nồng ấm[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 5- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

08-12-2020

Cũng có những lá thư mang đến tin buồn.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

30-11-2020

Vào ngày 16 tháng 10 Mẹ Euphrasie về đến Nhà Mẹ.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 3- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

25-11-2020

Đến Luân-đôn họ đi thẳng đến nhà ông Mylett[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 2- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

18-11-2020

Ngày hôm sau lại có một cuộc đột nhập khác.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 1- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

05-11-2020

1870: Chiến Tranh và Hòa Bình[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VI- PHẦN 8- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

22-10-2020

Một ngày nọ, Mẹ Euphrasie nhận được sự phê chuẩn đầu tiên từ Roma. Tài liệu được ký vào ngày 9 tháng sáu[..]

Xem thêm