Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022


NGƯỜI BẠN NHẢY TUYỆT VỜI


Học đi theo Đức Giê-su có gì đó tương tự như việc làm quen với những bước nhảy của NGƯỜI BẠN NHẢY ĐIÊU LUYỆN.

Có khi tôi không cần thiết phải nhảy hoàn hảo mới có thể trở thành bạn nhảy của Chúa Giê-su. Nụ cười hạnh phúc của Người trao cho tôi khi cả hai cùng nhảy với nhau vũ điệu cuộc đời này thì quan trọng hơn, vì nó là phần bù đắp cho những bước nhảy chưa tuyệt của tôi. Trong từng bước nhảy, tình thương và sự chăm sóc của Chúa Giê-su, Người Bạn Nhảy Tuyệt Vời, thích thú dìu từng bước chân ngại ngùng, chần chừ của tôi ... cho đến khi tôi quen với những bước nhảy mới ... hòa nhịp với nhịp chân Giê-su.

Để là bạn nhảy của Chúa Giê-su trên sàn nhảy cuộc đời, tôi không nhất thiết phải là người khiêu vũ tuyệt hảo trước. Chính Giê-su sẽ làm cho những bước nhảy của tôi trở thành tuyệt hảo ngay trong những giới hạn và khó khăn.

Lm. Phaolô Nguyễn Thái Sơn, SJ