TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NGÀY 30 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 30 THÁNG BA

 

Chúng con hãy lấy trách nhiệm chăm sóc các sinh vật nhỏ bé của Chúa – những chú gà trống, những bạn gà con và những sinh vật lông vũ khác, cũng như các chú thỏ và thậm chí cả những bạn mèo.

.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

Take charge of feeding God’s little creatures- the fowl, the chickens and other feathered creatures, as well as the rabbits and even the cats.