Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

VŨ HÁN- TÌNH THƯƠNG MỞ LỐI TÂM HỒN

17-02-2020

Phải chăng lựa chọn và hi sinh cho người khác là một kết thúc không có hậu? Thầy Giêsu, Thầy chết một cách thảm thương, Thầy đã lựa chọn một điều vượt sức tưởng tượng và hi sinh một cách khủng khiếp, không ai có thể làm đượ[..]

Xem thêm

NEWSLETTER SENEGAL

02-01-2020

The time has come to share with you some news of our presence in Mboro, Ndondol and Kounkané.[..]

Xem thêm

MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU NGÀY 20 - 12

20-12-2019

MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU NGÀY 20 - 12[..]

Xem thêm

GIỚI THIỆU DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

20-09-2019

Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một Hội Dòng thừa sai quốc tế, thuộc quyền Giáo Hoàng. Đấng Sáng Lập Dòng là Mẹ Euphrasie Barbier[..]

Xem thêm