Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

THÁNH VŨ: LẠY CHÚA THÁNH THẦN

29-05-2023

KHAI MẠC NĂM THÁNH BÁCH CHU NIÊN TỈNH DÒNG VIỆT NAM[..]

Xem thêm

NGÀY 26 THÁNG TƯ

26-04-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE[..]

Xem thêm

NGÀY 30 THÁNG BA

30-03-2023

365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE[..]

Xem thêm

GIỚI THIỆU SỨ MẠNG CỦA DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

12-03-2021

RNDMs sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu[..]

Xem thêm

NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG - ONENESS FOR MISSION

29-06-2020

Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo đã chọn chủ đề "NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG"[..]

Xem thêm

CUỘC ĐỜI MẸ EUPHRASIE BARBIER, ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

11-05-2020

Video " Nữ tu ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO: Trân Trọng Quá Khứ - Định Hướng Tương Lai"[..]

Xem thêm

GIỚI THIỆU DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

20-09-2019

Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một Hội Dòng thừa sai quốc tế, thuộc quyền Giáo Hoàng. Đấng Sáng Lập Dòng là Mẹ Euphrasie Barbier[..]

Xem thêm