Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO - DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO


CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO:

1. ĐỆ TỬ - GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO BAN ĐẦU

2. CHUẨN SINH - GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO BAN ĐẦU

3. TẬP SINH - GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO BAN ĐẦU

4. KHẤN TẠM - GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO BAN ĐẦU

5. KHẤN TRỌN - GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

MỤC ĐÍCH

·        Mục đích của việc đào tạo kéo dài suốt đời nhằm giúp mỗi cá nhân có thể lắng nghe Thiên Chúa như Đức Maria và đón nhận hồng ân tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh trong thế giới hôm nay. Như Mẹ, chúng ta học cách phát huy tấm lòng của người môn đệ, sẵn sàng được sai đi vượt mọi biên cương, chấp nhận mọi rủi ro, vì Nước Thiên Chúa. (HP 61)

·        Mục đích việc đào tạo nhằm giúp mỗi cá nhân đáp lại tiếng gọi truyền giáo của thời đại chúng ta, dâng hiến chính mình cách trọn vẹn cho Thiên Chúa qua các lời khuyên Phúc Âm, và tham dự trọn vẹn vào Sứ Vụ Thần Linh bằng chiêm niệm, hiệp thông và sứ mạng.

·        Chương trình đào tạo của nữ tu Đức bà Truyền Giáo nhằm chuẩn bị chị em đáp ứng các nhu cầu truyền giáo toàn cầu. Vì thế, các giai đoạn đào tạo của một cá nhân có thể diễn ra ở các nơi khác nhau của dòng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.     ĐỆ TỬ VIỆN/TIỀN CHUẨN VIỆN

MỤC ĐÍCH:
Đệ tử viện là thời gian đón tiếp và tiếp xúc. Giai đoạn
đào tạo này là giai đoạn quan trọng để phân định và làm rõ động cơ ơn gọi của các ứng sinh.

THỜI GIAN: Từ 1- 2 năm
TIÊU CHÍ NHẬN VÀO ĐỆ TỬ VIỆN:
ng sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học
Sức khỏe thể lý tốt
Tâm lý quân bình
Có ý hướng ngay lành

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

·        Chương trình học bao gồm:
-
Giới thiệu những nét cơ bản về Hội dòng.
-
Giới thiệu những nét cơ bản về cuộc đời của Đấng Sáng Lập dòng, Mẹ Euphrasie Barbier.
- Đào tạo đức tin bao gồm Giáo lý của Hội thánh Công giáo, bí tích và dẫn nhập sơ bộ Kinh Thánh.
- Giới thiệu về cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo và đời sống sứ mạng.

·        Một số khả năng được nhấn mạnh như sự cởi mở, năng lực học, động cơ rõ ràng, quan tâm và ý thức về thực tại của thế giới.

·        Ở nơi thích hợp, việc học Anh văn được nhấn mạnh vì đây là ngôn ngữ chung của Hội dòng. Khả năng giao tiếp và học tiếng Anh rất cần thiết cho những giai đoạn đào tạo kế tiếp.

 Vào cuối giai đoạn đào tạo này, người phụ trách chương trình viết bản lượng giá. Với sự tiến cử của chị, ứng sinh đệ đơn lên chị Giám tỉnh xin gia nhập chuẩn viện.

2.     CHUẨN VIỆN

MỤC ĐÍCH:

·        Giới thiệu với chuẩn sinh về đời sống và tinh thần dòng qua đời sống cộng đoàn, việc học và kinh nghiệm truyền giáo.

·        Cung cấp cơ hội để cầu nguyện, suy tư và nhận định ơn gọi.

·        Cung cấp đủ thời gian dành riêng cho việc đào tạo đức tin cũng như đào sâu việc tự biết mình và thanh lọc động cơ.

·        Khuyến khích chuẩn sinh hiểu, phê bình và quý trọng nền văn hóa của mình cũng như quý trọng sự đa văn hóa và tính quốc tế của dòng. 
THỜI GIAN: Từ 6 tháng- 2 năm

TIÊU CHÍ NHẬN VÀO CHUẨN VIỆN:

·        Vào thời điểm viết đơn xin gia nhập Chuẩn viện, thông thường ứng sinh được ít nhất 20 tuổi và không quá 35 tuổi.

·        Ứng sinh đã được rửa tội, đang sống đạo, và đã lãnh nhận bí tích thêm sức ít là một năm. Nếu mới trở lại đạo, ứng sinh phải là một người Công giáo ít nhất là 5 năm.

·        Ứng sinh phải có ít nhất 12 năm học phổ thông và có khả năng học tiếp và chuẩn bị cho đời truyền giáo.

·        Ứng sinh hiểu ý nghĩa của việc độc thân đời tu và chấp nhận rằng đó là một điều kiện tuyệt đối cho đời nữ tu truyền giáo.

·        Ứng sinh phải trưởng thành cảm xúc và không có bệnh về thể lý và tâm lý có thể cản trở em thi hành trọn vẹn đời sống nữ tu thừa sai.

·        Ứng sinh sẽ trình bày rõ động cơ theo đuổi ơn gọi này và chứng tỏ em đã suy tư nghiêm túc về ơn gọi của mình.

·        Ứng sinh phải hiểu rằng em đang gia nhập vào một hội dòng thừa sai quốc tế và sẵn sàng sống trong môi trường đa văn hóa. Em cần sẵn sàng để được sai đi truyền giáo ngoài quốc gia của mình.

·        Ứng sinh không bị nợ nần về tài chánh và không có người họ hàng nào lệ thuộc vào em.

·        Nếu em đã là thành viên của một hội dòng khác, em phải nói rõ và trình thư giới thiệu của bề trên dòng đó.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Phát triển nhân bản

·        Biết mình qua bối cảnh gia đình (Genogram)

·        Các giai đoạn phát triển tâm lý-xã hội của con người

·        Nhật ký chuyên sâu

·        Tương quan văn hóa và cá vị

·        Kỹ năng giao tiếp và phép xã giao

·        Tự chăm sóc, sức khỏe cơ bản và vệ sinh

·        Đào sâu sự hiểu biết về nữ tính

·        Tự khám phá và tự trọng

·        Giáo dục về việc sử dụng có trách nhiệm các phương tiện truyền thông và công nghệ thông tin

·        Kỹ năng thực hành: nấu nướng, lên dự trù, may vá, vi tính, làm vườn, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và trò chơi.

Đời sống thiêng liêng

·        Kinh nguyện Giáo hội và một số hình thức cầu nguyện (Kinh nguyện tín hữu của con tim, phương pháp Lumko, Lectio Divina, thiền tự nhiên, yoga, Tai-chi, cầu nguyện trung tâm hoặc bất kỳ hình thức cầu nguyện nào thích hợp với nền văn hóa)

·        Đọc sách thiêng liêng

·        Thánh lễ hằng ngày

·        Tôn kính Đức Maria

·        Tiểu sử các thánh và danh nhân.

Kinh thánh

·        Dẫn nhập Phúc âm Nhất lãm

·        Dẫn nhập Thánh vịnh

·        Dẫn nhập Ngũ Kinh

·        Dẫn nhập Kitô học/Gặp gỡ Chúa Giêsu.

Học tập về Dòng

·        Giới thiệu cuộc đời Mẹ Euphrasie Barbier (sách của Sr Philippa Reed)

·        Lịch sử Tỉnh Dòng

·        Địa lý của Hội dòng

·        Dẫn nhập đặc sủng và linh đạo Dòng.

Đời sống thánh hiến

·        Dẫn nhập đời sống thánh hiến, các lời khấn, đời sống cộng đoàn

·        Phân định ơn gọi.

Học ngôn ngữ

·        Anh ngữ và/hoặc ngôn ngữ nơi truyền giáo. 

Kinh nghiệm tông đồ hằng tuần

·        Chuẩn sinh có vài dịp tham dự vào đời sống xã hội và Giáo hội địa phương, đặc biệt với người nghèo và người bên lề xã hội.

 Thời gian chuẩn viện kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm tùy vào sự sẵn sàng của chuẩn sinh và quy chế của tỉnh dòng. Khi đến gần thời gian kết thúc chuẩn viện, chuẩn sinh và chị giáo bước vào tiến trình suy tư, phân định và lượng giá; Nếu xét thấy em chuẩn sinh thích hợp và sẵn sàng tiến đến giai đoạn đào tạo kế tiếp, em được mời gọi đệ đơn lên chị Giám tỉnh xin gia nhập tập viện.

3.     TẬP VIỆN

MỤC ĐÍCH:
Mục đích của tập viện là giúp tập sinh và hội dòng phân định xem em có ơn gọi trong dòng hay không. Đây là thời gian để tập sinh được lớn lên trong tương quan cá nhân với Đức Kitô, nhờ thinh lặng, cô tịch, chiêm niệm và suy tư kinh thánh. Em đào sâu sự hiểu biết về cách sống các lời khấn, qua việc thực hành các lời khuyên Phúc âm. Em lớn lên trong sự hiểu biết sâu xa về cách sống của người nữ tu Đức Bà Truyền Giáo, qua kinh nghiệm sống cộng đoàn đa văn hóa, hoạt động truyền giáo, và học tập linh đạo dòng.

THỜI GIAN:  2 năm.

TIÊU CHÍ NHẬN VÀO TẬP VIỆN:

·        Đời sống trong dòng bắt đầu từ tập viện, sau khi ứng sinh đã trải qua thời kỳ chuẩn viện. Chuẩn sinh làm đơn chính thức xin gia nhập tập viện.

·        Một em chuẩn sinh chỉ được nhận vào tập viện sau khi đã nghiêm túc nhận định về ơn gọi tu trì của mình trong dòng. Em phải cho thấy lòng mong ước sâu sắc cũng như khả năng sống ba khía cạnh đặc sủng của dòng – chiêm niệm, hiệp thông và sứ mạng. Em được lôi kéo mãnh liệt vào tương quan thân mật với Thiên Chúa và bước vào những đòi hỏi của đời sống khấn dòng với một con tim quảng đại và một đức tin sâu sắc, hoàn toàn phó thác chính mình cho việc biến đổi của Thánh Thần. 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Chương trình của năm TẬP I:

Cầu nguyện

·        Không gian cho sự thinh lặng và cô tịch

·        Cầu nguyện chiêm niệm

·        Kinh nguyện Giáo hội, đọc sách thiêng liêng và viết nhật ký

·        Thánh lễ

·        Tôn sùng Đức Maria.

Kinh Thánh

·        Tin Mừng Thánh Gioan

·        Các ngôn sứ.

Thần học

·        Thần học Ba Ngôi

·        Thánh mẫu học

·        Thần học đời sống thánh hiến và các lời khấn

·        Thần học về đời sống cộng đoàn

·        Những vấn đề thời sự của Giáo hội và xã hội.

Các môn học về dòng

·        Hiến pháp và Huấn thị

·        Luật thánh Âu-tinh

·        Đặc sủng và Linh đạo

·        Các bút tích của Mẹ Euphrasie Barbier

·        Truyền Giáo Vượt Mọi Biên Cương

·        Lòng Nhiệt Thành Truyền Giáo

·        Tài liệu TCH từ năm 1984 đến nay.

Linh đạo

·        Những linh đạo truyền thống lớn

·        Linh đạo của những người bản xứ/địa phương

·        Tân vũ trụ học và linh đạo trái đất

·        Kỹ năng thực hành: nấu nướng, làm vườn, âm nhạc, nghệ thuật, và các hoạt động sáng tạo khác.

Chương trình học của năm tập II:

Kinh Thánh

·        Tin mừng Thánh Luca

·        Sách Công vụ Tông đồ

·        Thư Thánh Phao-lô

·        Phụ nữ trong Kinh Thánh – Do thái và Tân ước.

Thần học

·        Thần học Đời sống Thánh hiến

·        Thần học về Truyền giáo

·        Dẫn nhập Thần học Nữ quyền

·        Dẫn nhập Thần học Giải phóng

·        Giáo luật và tài liệu Giáo hội liên quan đến đời tu

·        Các tôn giáo trên thế giới.

Các môn học về dòng: tiếp theo chương trình của năm TẬP I

·        Hiến pháp và Huấn thị

·        Luật thánh Âu-tinh

·        Đặc sủng và Linh đạo

·        Các Bút tích của Mẹ Euphrasie Barbier

·        Truyền Giáo Vượt Mọi Biên Cương

·        Lòng Nhiệt Thành Truyền Giáo

·        Tài liệu TCH từ năm 1984 đến nay.

Phát triển nhân bản

·        Cửu loại cá tính

·        Sự thống nhất tâm lý-thiêng liêng

·        Kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột

·         Giáo dục về việc sử dụng có trách nhiệm các phương tiện truyền thông và công nghệ thông tin.

Phát triển kỹ năng thực hành

·        Kế toán, quản lý ngân quỹ, quản lý công việc nhà, kiến thức y tế và biện pháp khắc phục cơ bản.

·        Kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn và sứ mạng tại một cộng đoàn ĐBTG từ 3 đến 4 tháng là một phần không thể thiếu trong chương trình tập viện.

4.     KHẤN TẠM

MỤC ĐÍCH:
Giai đoạn khấn tạm là thời gian:

·        Tăng trưởng hơn nữa trong việc trở nên giống Đức Kitô, tìm kiếm và nuôi dưỡng kinh nghiệm về Thiên Chúa nơi chính mình, nơi người khác và nơi vạn vật.

·        Làm vững mạnh ơn gọi tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh và nhiệt thành cho sứ mạng của hội dòng hôm nay.

·        Chia sẻ trách nhiệm trong cộng đoàn và phát triển khả năng lãnh trách nhiệm cá nhân cũng như phát triển tiềm năng lãnh đạo. 

·        Chuẩn bị cho việc cam kết trọn đời trong dòng.

 THỜI GIAN: 6 năm.

TIÊU CHÍ NHẬN VÀO HỌC VIỆN:

·        Sau khi hoàn thành thời gian tập viện, một em tập sinh sẽ được tuyên khấn tạm khi có sự đồng ý của ban cố vấn và sự chấp thuận của chị Giám tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH:

·        Thời gian Học viện bao gồm kinh nghiệm truyền giáo, việc học chuyên môn, học ngôn ngữ cần thiết theo ngữ cảnh sứ mạng, học Kinh Thánh, Thần học, Truyền giáo học và Sống các Lời khấn.

·        Ngay sau khi khấn, các tân khấn sinh có hai năm kinh nghiệm truyền giáo và đời sống cộng đoàn.

·         Mỗi em khấn tạm được đồng hành cá nhân thường xuyên cũng như được linh hướng. 

·        Các em khấn tạm có cuộc họp mặt hằng năm.

·        Mỗi năm em khấn tạm viết một bản tự lượng giá ngắn gọn.

·        Chuẩn bị khấn trọn: Mỗi chị em được chấp nhận cho khấn trọn đời sẽ tham dự một chương trình chuẩn bị chung trong thời gian 6 tháng tại Trung Tâm đào tạo quốc tế RNDM Balay Euphrasie- Davao, Philippines, để đào sâu sự hiểu biết về đời sống thánh hiến. Chương trình này cũng giúp chị em có kinh nghiệm thuộc về hội dòng thừa sai quốc tế. (HT 73)

Vào năm khấn tạm thứ 6, nếu một em khấn tạm ước muốn khấn trọn, em phải đệ đơn lên chị Tổng quyền để xin phép.

5.     ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

·        Sau khi khấn trọn, chị em chính thức thuộc về Hội dòng và bước vào giai đoạn đào tạo liên tục.

·        Tương quan giữa lời mời gọi cá nhân và sự đáp trả tiếp diễn trong suốt cuộc đời. Đào tạo liên tục chính yếu là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi chị em tận dụng những cơ hội giúp mình tăng trưởng. Ban Lãnh Đạo Tỉnh dòng có trách nhiệm lên kế hoạch thường huấn để giúp chị em sống cách sung mãn và hoàn thành sứ mạng của hội dòng. (HP 87)

·        Việc đào tạo bao hàm việc chuẩn bị cho những giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời của người nữ tu, khi chị em bước vào những giai đoạn mới của cuộc hành trình thừa sai. ( HP 88)

·        Để duy trì tinh thần đặc sủng Đức Bà Truyền Giáo, mỗi cá nhân cần dấn thân vào việc suy tư thường xuyên về ơn gọi của mình, những người nữ thánh hiến cam kết sống chiêm niệm, hiệp thông và sứ mạng trong thế giới hôm nay. Do đó, chị em có đủ cơ hội cho việc đào tạo liên tục phù hợp với nhu cầu cá nhân và tông đồ trong toàn hội dòng.

Mỗi nữ tu ĐBTG có trách nhiệm:

·     Liên tục nuôi dưỡng đời sống chiêm niệm của mình bằng đời sống cầu nguyện cá nhân mỗi ngày, đọc sách thiêng liêng, và để cho ánh sáng của đặc sủng dòng và Tin Mừng thách đố.

·     Có một vị hướng dẫn thiêng liêng chuyên nghiệp, vị này đồng hành với chị thường xuyên trong việc phân định hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống chị.

·     Sống trong tinh thần hòa giải và lãnh nhận các bí tích, trung thành với việc tĩnh tâm hàng tháng và tĩnh tâm năm.

·     Đối thoại với chị phụ trách cộng đoàn và chị Giám tỉnh về những cơ hội được bồi dưỡng.

·     Cập nhật chuyên môn và tận dụng những cơ hội để hỗ trợ và phát triển sứ vụ của mình.

 

  Sr. Tuyết Mai- Rndm
   Trích lược Sổ tay Đào tạo Ban đầu và Liên tục

Dòng Đức Bà Truyền Giáo