Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO - DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

15-09-2019

Mục đích của việc đào tạo kéo dài suốt đời nhằm giúp mỗi cá nhân có thể lắng nghe Thiên Chúa như Đức Maria và đón nhận hồng ân tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh trong thế giới hôm nay.[..]

Xem thêm