Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


THƯ ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG - TGP SÀI GÒN GỞI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA ngày 25-3-2020