Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28


THƯ CỦA ĐỨC TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG VỀ DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI DO VIRUS CORONA