Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

TẤP SINH NĂM 1 2022

Nhóm CB Khấn trọn 2022

Địa chỉ liên hệ

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau

1. Trụ sở chính tại Việt Nam

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Địa chỉ: 151 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: 028 3897 3835

Email: secvnrndm@gmail.com

2. Liên lạc về ơn gọi:

Đệ Tử Viện

Địa chỉ: 151 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM

Phụ trách ơn gọi: Nữ tu Maria Lê Thị Hoa

Điện thoại: 077 851 2851

Email: mhoarndm@gmail.com

3. Liên lạc tư vấn tâm lý

Nữ tu Madalena Nguyễn Kim Trâm

Điện thoại: 032 609 0771

Email: madtram@gmail.com