Tập Sinh năm 1 - năm 2022

Đệ tử Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Học Viện ĐBTG

16-03-2021

Nó sinh ra giữa miền quê thanh bình êm ả[..]

Xem thêm

CÓ LÒNG THƯƠNG YÊU

25-01-2021

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau[..]

Xem thêm

GỬI LONG ĐIỀN XA NHỚ

07-12-2020

Long Điền sẽ mãi ở trong trái tim mình[..]

Xem thêm

SINH HOẠT TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN THẠCH AN & THỊNH AN

25-11-2020

Anh chị em học hỏi về quy chế Trợ Tá Truyền Giáo mới 2020[..]

Xem thêm

TÔI ĐƯỢC YÊU

18-09-2020

“Tôi được yêu!” là tâm tình mà các chị Trợ tá Truyền giáo Dòng Đức Bà Truyền Giáo reo lên rộn rã[..]

Xem thêm

ĐIỆU NHẢY MỪNG NGÂN KHÁNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO

27-08-2020

Các em trợ tá truyền giáo trẻ thuộc gia đình TTTG Don Bosco[..]

Xem thêm

VŨ ĐIỆU: HIỆP NHÂT YÊU THƯƠNG

27-08-2020

DO GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO ANÊ THÀNH TRÌNH BÀY[..]

Xem thêm

VŨ ĐIỆU: XIN TIN YÊU

27-08-2020

Do Gia đình Trợ Tá Truyền Giáo Mân Côi trình diễn[..]

Xem thêm

VŨ KHÚC: ĐỜI CON CÓ CHÚA

26-08-2020

Các gia đình Trợ Tá Truyền giáo Long Điền cùng biểu diễn[..]

Xem thêm

VŨ KHÚC: DÂN CHÚA TẠ ƠN

26-08-2020

CÁC GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN BIỂU DIỄN[..]

Xem thêm

VŨ KHÚC 25 NĂM HỒNG ÂN

25-08-2020

MỪNG NGÂN KHÁNH THÀNH LẬP GIA ĐÌNH TRỢ TÁ TRUYỀN GIÁO MIỀN LONG ĐIỀN[..]

Xem thêm