NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B


 

 Hát: Chúa đã cho con, CTT trg. 60

Lạy Chúa Giêsu, Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu và ân sủng mà Chúa đã để lại cho chúng con. Xin Chúa hãy đến ở trong chúng con, để chúng con cũng được ở lại trong Chúa. Trong giờ phút thánh thiêng này, xin cho Lời Hằng Sống của Chúa chạm đến trái tim chúng con, biến đổi và củng cố đức tin của chúng con.

(thinh lặng)

 

Công Bố Lời Chúa: Mc 1, 21-28

Hát: Lắng nghe Lời Chúa, TCCĐ trg. 78, câu 1

Suy niệm:

‘Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền’ (Mc 1, 22)

Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, vì lời rao giảng của Đức Giêsu là Tin Mừng giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Lời nói của Ngài rất thực tế, có thể thay đổi tâm hồn con người, biến đổi con người nên con người mới trong Đức KiTô. Hơn nữa những gì Chúa rao giảng thì Chúa đã thực hành trong cuộc sống chứ không như các kinh sư “nói mà không làm; nói một đàng làm một nẻo”.

 

Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, Uy quyền trong hành động, lời giảng dạy của Chúa Giêsu kèm theo các phép lạ, cụ thể qua việc Chúa chữa người bị quỷ ám. Hơn nữa chính ma quỷ phải công nhận “Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa”.

 

Là những Kitô hữu, có Lời Chúa là kim chỉ nam cho cuộc đời, vậy tự vấn lại chính mình, tôi có thực sự yêu mến Lời Chúa không? Lời Chúa có uy quyền như thế nào trong suy nghĩ và hành động của tôi? Tôi có lắng nghe bằng con tim khi Thiên Chúa ngỏ lời với tôi qua Lời Chúa. Tôi có để Lời Chúa đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời và thấm nhuần vào cuộc sống tôi không?

 (thinh lặng)

 

‘Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi’. Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa thánh hóa và gia tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến, suy niệm và sống Lời Chúa để chúng con được biến đổi và trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa - TCCĐ 78 câu 2

(thinh lặng)

 

‘Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô’ (Thánh Giêrônimô)

Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa ngỏ lời tình yêu cứu độ cho con người. Qua Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã thông chia tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cho con người. Như thế, Kinh Thánh chính là cửa ngõ dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô, nguồn ơn cứu độ.

 

 

Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhắc nhở: ‘Tôi đặc biệt nhắc và giới thiệu truyền thống Lectio Divina xa xưa: đọc Kinh Thánh có cầu nguyện kèm theo, là thực hiện cuộc trò chuyện thân tình với Thiên Chúa’.

 

Đức Giáo Hoàng Phanxico mời gọi: “Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình”. (trích Tông huấn niềm vui Tin Mừng số 3)

 

Trong cuộc sống, có những người cho rằng mình tin Chúa nhưng họ như người vô thần, vì họ không gặp gỡ Chúa và không tâm sự với Ngài qua đời sống cầu nguyện, đời sống của họ thiếu những ‘khoảng lặng’ để suy tư và nhìn lại chính mình. Thật là một thói quen tốt đẹp nếu mỗi ngày chúng ta dành một vài giây thinh lặng để thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, yêu Chúa và xin cho con biết con, để con có thể tiến bước trong Ân Sủng của Ngài.”

(thinh lặng)

Hát: Biết Chúa, biết con – TC II – 70 (Câu 1, 3, 5)

 

Lời nguyện kết:

‘Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa.

Chúa đã yêu con trao ban Mình Máu,

Chỉ vì yêu con nên đã hạ mình.

Hiến trao mạng sống nuôi hồn con thơ

Tình Yêu bao la nào ai đã báo đền.

Ôi kính lạy Thánh Thể Tình Yêu

Xin cho con tình yêu tinh ròng

Để con yêu Ngài trọn cả đời con.

Hát: Giây phút tuyệt vời - CTT 80

 

                                                           Maria Madalena Klek

Tập sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo