NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

29-01-2021

Trong giờ phút thánh thiêng này, xin cho Lời Hằng Sống của Chúa chạm đến trái tim chúng con, biến đổi và củng cố đức tin của chúng con.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B

22-01-2021

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Một tuần sống mới đang bắt đầu.[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B

15-01-2021

Chắp tay lòng cung kính, bái lạy tôn vinh Chúa Thánh Thể cực linh:[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

08-01-2021

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

05-01-2021

Trời đêm Bêlem giá lạnh, những làn gió rít trộn lẫn bụi cát làm cho cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ trở nên khó khăn và vất vả hơn.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT IV – MÙA VỌNG B

18-12-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang ngự thật nơi ngôi nhà nguyện nhỏ bé này với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B

14-12-2020

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong Hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦUTHÁNH THỂ - CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

03-12-2020

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT I – MÙA VỌNG NĂM B

27-11-2020

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nhập thể thật sâu trong bản tính yếu hèn của con người để nâng chúng con lên, cho hưởng sự toàn hảo trong thiên tính của Ngài.[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 34 TN A- LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

21-11-2020

Thập giá hy sinh Chúa gánh chịu Xoa dịu hồn con, ôi Bánh Trường Sinh![..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A

12-11-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin sấp mình thờ lạy Chúa[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXXI-TNA

30-10-2020

Lễ Các Thánh - Tin Mừng : Mt 5,1-12[..]

Xem thêm