Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT TUẦN VI TN A

18-02-2020

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin.[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

10-02-2020

CHÚA NHẬT TUẦN V THƯỜNG NIÊN A[..]

Xem thêm

GIỜ CẦU NGUYỆN

10-02-2020

CHỦ ĐỀ : ĐIỂM TỰA[..]

Xem thêm

GIỜ CẦU NGUYỆN: KIẾN TẠO SỰ BÌNH AN VÀ HÒA BÌNH

06-02-2020

Hãy tĩnh lặng…..Hãy lặng thinh Một mình….Trống rỗng trước mặt Thiên Chúa….[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

15-01-2020

Thuở Gioan thi hành sứ mệnh Con Chúa Trời xuống bến Gio-đan[..]

Xem thêm

GIỜ KINH CẦU NGUYỆN CUỐI NĂM 2019

02-01-2020

ĐỜI CON LÀ CHUỖI HỒNG ÂN[..]

Xem thêm

GIỜ KINH TIỄN CÁC EM ĐỆ TỬ GIA NHẬP CHUẨN VIỆN

26-12-2019

Chủ đề: “God has a plan for me”.[..]

Xem thêm

GIỜ KINH MÙA VỌNG 2019

18-12-2019

Nến thầm lặng tự tiêu hao mình để tỏa sáng niềm tin, hy vọng và hơi ấm tình yêu đến cho mọi người không loại trừ một ai.[..]

Xem thêm