NHÀ HƯU DƯỠNG DÒNG ĐBTG

NHÀ HƯU DƯỠNG DÒNG ĐBTG

RNDMs MISSIONARIES IN KENYA AND SOUTH SUDAN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN 2020

23-05-2020

Chúng ta hãy ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể: Đấng đã chết vì yêu chúng ta và nay lại hạ mình khiêm nhường ngự trong tấm bánh nhỏ bé.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH _NĂM A

15-05-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con hân hoan quy tụ nơi đây để chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - 2020

08-05-2020

hãy để cho lòng mình tĩnh lặng và lắng đọng… giờ đây chúng ta hãy để tâm trí hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể và chiêm ngắm Ngài …Hãy tĩnh lặng và lắng đọng… hãy ở lại….ở lại với trọn hữu thể của chị em…..[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH- NĂM A

04-05-2020

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

25-04-2020

Con đường trở về Emmau hôm nay sao khác lạ, cũng đoạn đường quen thuộc đó nhưng bước chân người môn đệ sao thấy nặng nề, con đường trở nên dài hơn, xa hơn.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

17-04-2020

Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, Xin ngài thương xót con, Này con đến ẩn náu bên Ngài *[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT PHỤC SINH

13-04-2020

Chúa mến thương trần thế tội sầu Đành hy sinh nhận lấy cái chết khổ đau Và giờ đây Chúa đã sống lại khải hoàn[..]

Xem thêm

GIỜ THÁNH THÁNG 4

07-04-2020

Chủ đề: TIẾN LÊN CÙNG GIÊ-SU[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2020

06-04-2020

TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT IV – MÙA CHAY A

23-03-2020

Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện thật gần với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con giây phút này để được ở với Chúa, được chiêm ngắm Chúa với tất cả con tim và lòng mến của chúng con[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT III-MÙA CHAY NĂM A

16-03-2020

Tình Chúa yêu con ôi thật thẳm sâu Tình Chúa yêu con ai nào hiểu thấu[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT II MC-A - CHẦU THÁNH THỂ

09-03-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, sự hiện diện linh thánh của Ngài tỏa muôn ân phúc cho chúng con và toàn vũ trụ.[..]

Xem thêm