Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

Đại biểu tham dự Tổng Công Hội 28

MỤC TỬ GIỮA VÙNG PHONG TỎA VÌ VI RÚT CORONA

19-02-2020

NHẬT KÝ CORONA SƠN LÔI SỐ 3[..]

Xem thêm

MỤC TỬ GIỮA VÙNG PHONG TỎA VÌ VI RÚT CORONA

18-02-2020

NHẬT KÝ CORONA SƠN LÔI SỐ 2[..]

Xem thêm

MỤC TỬ GIỮA VÙNG PHONG TỎA VÌ VI RÚT CORONA

17-02-2020

NHẬT KÝ CORONA SƠN LÔI SỐ 1[..]

Xem thêm

NỮ TU MARY HOGAN - NGƯỜI THẦY TẬN TÂM

11-02-2020

“Tôi lớn tuổi quá rồi, phải chi tôi còn trẻ, tôi sẽ không ngại lên đường đi truyền giáo vùng xa”.[..]

Xem thêm

SỨC MẠNH CỦA SỰ THA THỨ

06-12-2019

Brenton Winn - người nghiện ma túy trở thành Kitô hữu và được rửa tội trong chính nhà thờ anh đã đập phá[..]

Xem thêm

NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO NHỎ TUỔI

02-12-2019

“Ba mẹ! Khoan hãy ăn, đọc kinh trước đã!”[..]

Xem thêm

SỨC MẠNH CỦA SỰ YẾU MỀM

28-11-2019

“Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày...” Có lẽ không mấy người Việt Nam lại không biết bài hát này[..]

Xem thêm

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA VÌ CHỬI CHÚA

19-11-2019

Sanh ra trong một gia đình ba má không có Đạo, bên Nội có Đạo nhưng đã mất gốc từ đời ông Nội[..]

Xem thêm