Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020

Lễ Tiên Khấn 22.02.2020


TRƯỜNG YÊU “ GIÊSU”

“ Hãy nhớ rằng tương quan với Thiên Chúa – Người Tôi Yêu, tình yêu đích thực là tình yêu không cân đo đong đếm”

Mẹ Sáng Lập, Euphrasie BarbierChúng tôi bắt đầu học một trường mới, ngôi trường mang tên Giêsu khi vào Chuẩn viện Đức Bà Truyền Giáo. Khi được học Trường Giêsu, tôi nếm được mầu nhiệm sâu xa khi sống tình huynh đệ theo mẫu gương Chúa Ba Ngôi.

Tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa mời gọi tôi Sống Yêu cách thâm sâu, được diễn tả qua hành động:

-                     Nhìn Chúa Giêsu trong tha nhân.

-                     Đi bước trước.

-                     Yêu người bên cạnh.

-                     Yêu thương lẫn nhau.

-                     Yêu tất cả mọi người.

-                     Yêu kẻ thù.

-                     Nên một với tha nhân.

-                     Yêu Giêsu Thập giá.

Trường Giêsu không chỉ mời gọi tôi trở nên chị em với nhau, mà còn muốn tôi trở nên chi thể của Ngài, nên MỘT với Ngài, để rồi tôi có thể yêu mọi chi thể khác là anh chị em tôi.

Mỗi ngày tôi tự hỏi chính mình, tôi có thấy Giêsu đang hiện diện trong người chị em của tôi hay không?  Đó là một câu hỏi không khó, nhưng để sống được thì quả là không dễ chút nào. Vì mỗi chúng tôi, ai cũng có một cái tôi riêng. Chính vì lẽ đó, mỗi lẫn gặp trái ý, tôi nhớ ngay “Jesus Forsaken - Chúa Giêsu bị Bỏ rơi”.  Tôi sẵn sàng chấp nhận kết hợp với Ngài - ngay lập tức, không lý luận và  trong niềm vui.

Nhờ thế tôi cảm nhận “yêu Chúa Giêsu nơi người chị em tôi” là chìa khóa để tôi ở lại trong “cung lòng Ba Ngôi”.

M. Thu Ngọc, Chuẩn sinh Đức Bà Truyền Giáo  2019