NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


MUÔN LOÀI MUÔN VẬT SẼ HỈ HOAN VUI MỪNG

 

“Muôn loài muôn vật sẽ hỉ hoan vui mừng vì Thiên Chúa đến ban ơn cứu độ.”

        Đó là những gì mà Ngôn sứ Isaia đã viết. Những lời của Ngôn sứ Isaia khiến tâm hồn tôi bừng cháy hy vọng được nhìn thấy Thiên Chúa của tôi, Đấng tôi yêu mến và kính phục. Ngày đó, những vùng đất hoang sẽ mừng rỡ trổ bông, khóm huệ nở hoa vui mừng, sa mạc rực rỡ ánh huy hoàng. Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng công, phạt tội. Bấy giờ, mắt người mù sẽ mở ra, người điếc sẽ nghe thấy, kẻ què nhảy nhót, người câm reo hò và đau khổ than khóc sẽ biến mất. Thật là một cảnh sắc tuyệt vời làm tôi rung động.


Tuy nhiên, để chờ đợi ngày tuyệt vời đó, tôi cần kiên nhẫn đợi chờ. Kiên nhẫn đợi chờ như thư Thánh Giacôbê đã nhắc nhở, chịu đựng và kiên nhẫn như các vị ngôn sứ xưa đã chịu đựng và kiên nhẫn. Thật là một thử thách cho ai không có đủ sức kiên nhẫn. Nhưng tôi là người con đang đầy hy vọng và mong chờ Chúa, tôi sẽ tập cho mình sự kiên nhẫn chịu đựng để chờ đợi ngày Chúa đến. Tôi luôn nhắc nhở mình sống tốt, sống theo gương Ngài để khi Ngài đến lần thứ 2 trong vinh quang, tôi không có điều gì phải nuối tiếc, hối hận. Khi Chúa Giê-su xuống thế, không có cảnh huy hoàng rực rỡ. Nhưng Giê-su của tôi, Ngài đem huy hoàng cho những kẻ bé mọn, người điếc được nghe, người mù đượcc thấy người què đi được… Tất cả chẳng phải đúng như lời sấm truyến của các ngôn sứ xưa hay sao? Ông Gioan nghi ngờ Đức Giê-su vì với ông, Thiên Chúa là Đấng uy quyền cao sang, là vua trên các vua. Còn tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ Ngài, vì tôi biết Ngài là con Thiên Chúa, Ngài là vua của tôi, là Vua Hòa Bình đến đem Nước Trời của tình yêu cho nhân loại.


Hiện tại, tôi vẫn kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến lần thứ hai, tôi chuẩn bị tâm hồn mình, để mình trưởng thành và tốt lành hơn. Và ngày Chúa đến, tôi sẽ cùng muôn loài vui mừng hỷ hoan đón rước Ngài.


Maria Nguyễn Thị Cúc

Đệ tử dòng Đức Bà Truyền Giáo