TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

CN 25 TN - A

23-09-2023

theo nhu cầu[..]

Xem thêm

CN 24 TN - A

15-09-2023

Cuộc sống vô thường[..]

Xem thêm

CN 23 TN - A

08-09-2023

không sống đơn lẻ[..]

Xem thêm

CN 22 TN - A

31-08-2023

là tác giả[..]

Xem thêm

CN 21 TN - A

25-08-2023

là LÝ TƯỞNG[..]

Xem thêm

CN 20 TN - A

18-08-2023

họ sẽ không mất[..]

Xem thêm

LỄ CHÚA HIỂN DUNG -A

04-08-2023

Theo chu kỳ[..]

Xem thêm

CN 17 TN - A

28-07-2023

có tài quan sát[..]

Xem thêm

CN 15 TN - A

20-07-2023

“Người gieo giống”[..]

Xem thêm

CN 14 TN- A

13-07-2023

hạt giống sự thiện[..]

Xem thêm

CN 14 TN - A

07-07-2023

để gặp gỡ[..]

Xem thêm

CN 13 TN - A

30-06-2023

Chúa đón tiếp[..]

Xem thêm